Paušál není závazek 

„Nechceme po vás žádné závazky. Když nebudete spokojeni, stačí se odhlásit a přestanete platit.“TipJak se platí za licenci Dotykačka?

 • Na začátku každého licenčního období obdrží zákazník fakturu. Licenční období je doba, na kterou je vystavena faktura za používání licence.
 • Zákazník si může zvolit délku licenčního období. Minimální délka licenčního období je 1 kalendářní měsíc, maximální 12 měsíců. V případě licence s roční platbou získáte slevu 10 %.
 • Faktury zasíláme e-mailem na fakturační e-mail zákazníka. Zodpovědnost za správnost zadaného e-mailu nese zákazník. Přehled všech faktur dále najdete v zákaznickém portálu Moje Dotykačka, kam se jednoduše přihlásíte stejnými přihlašovacími údaji jako do Vzdálené správy. Konkrétní postup najdete v tomto článku.
 • Faktura má maximální splatnost 10 dnů, pokud není na faktuře uvedena jiná splatnost.
 • Licenční období se automaticky prodlužuje, pokud zákazník neodstoupí od licenční smlouvy 10 dnů před koncem období (příklad: zákazník si zvolil měsíční fakturaci, pokud neodstoupí od smlouvy 10 dnů před koncem měsíce, licenční smlouva se automaticky obnoví a dostane fakturu na další měsíc).


TipKdy dostanu první pravidelnou fakturu?

 • Po aktivaci licenčního klíče je zbytek prvního měsíce zdarma (aktivuji 3. den měsíce, zbytek tohoto měsíce je zdarma).
 • Další měsíc (případně delší licenční období) je předplacen na úvodní faktuře obvykle spolu s nákupem pokladny.
 • Teprve na začátku dalšího měsíce obdrží zákazník první pravidelnou fakturu (příklad: aktivuji licenci 3.1.2022, zbytek ledna je zdarma, únor je předplacen spolu s pokladnou, první pravidelná fakturace je v březnu).TipCo jsou fakturační údaje?

 • Fakturačními údaji jsou e-mail a mobilní telefonní číslo používané pro zasílání pravidelných faktur a případných upomínek.
 • Fakturační údaje se nastavují při prvním spuštění zařízení v rámci průvodce aktivací pokladny.
 • Zodpovědnost za správnost zadaného fakturačního e-mailu a mobilního telefonního čísla nese zákazník.


TipJak změním fakturační údaje?

 • Aktuální fakturační údaje je možné změnit na zákaznickém portálu Moje Dotykačka, kam se jednoduše přihlásíte stejnými přihlašovacími údaji jako do Vzdálené správy. Konkrétní postup najdete v tomto článku.
 • Zákaznický portál Moje Dotykačka je také přístupný ve webovém rozhraní Vzdálené správy přes ikonku ozubeného kolečka na horní liště a zvolením nabídky Moje Dotykačka.
 • Zde můžete upravit e-mail a telefonní číslo. Po úpravě údajů uložte změny kliknutím na tlačítko Uložit.
 • Pokud jste o změnu fakturačních údajů žádali dříve prostřednictvím e-mailu fakturace(zavináč)dotykacka.cz, údaje ve Vzdálené správě nemusí odpovídat údajům v našem fakturačním systému. Pokud je ve Vzdálené správě změníte, dojde i ke změně ve fakturačním systému.


poznamka

Poznámka
Pro správu licencí a přehled faktur slouží zákaznický portál Moje Dotykačka (https://moje.dotykacka.cz). Mrkněte se do naší online příručky, abyste věděli, jaké možnosti nabízí.TipJak zaplatit pravidelnou fakturu?

 • Platební údaje jsou vždy uvedeny na faktuře.
 • Faktury se platí na účet společnosti č. 2000445500/2010 vedeném u FIO banky.
 • Jako variabilní symbol používá každý zákazník své IČO.
  • Pokud máte licenci Dotykačky bez platebních služeb, lze bez problémů zadat trvalý platební příkaz, platební údaje zůstávají shodné.
  • V případě licence Dotykačky s platebními službami se výše licenčního poplatku může měnit na základě dosaženého obratu v online platbách. Za dosažený obrat totiž získáváte slevu. Proto v tomto případě doporučujeme platbu provést prostřednictvím zákaznického portálu Moje Dotykačka a při platbě kartu uložit – zapamatovat. Nebudete tak muset na platby myslet.

 • Prosím věnujte pozornost správnému variabilnímu symbolu, aby mohla být Vaše platba bez problémů zpracována. Při použití jiného variabilního symbolu může být identifikace příchozí platby neúspěšná a faktura může být považována za neuhrazenou.
 • V zákaznickém portálu Moje Dotykačka najdete přehled všech faktur i upozornění na ty nezaplacené. Platbu zde můžete provést jednoduše kartou online.


TipJak změnit délku licenčního období?

 • Změnu délky licenčního období (fakturačního období) provedete v zákaznickém portálu Moje Dotykačka.
 • Změna je platná po skončení aktuálního licenčního období.


TipJak poznám, zda mám všechny faktury zaplacené?

 • Přehled vystavených faktur je k dispozici na zákaznickém portálu Moje Dotykačka.
 • Zde uvidíte všechny vystavené faktury a jejich stav (odeslaná nebo zaplacená).
 • Současně jsou zde uvedeny informace pro platbu faktur – číslo účtu Dotykačky a variabilní symbol zákazníka – a fakturační údaje zákazníka.
 • Platbu zde můžete provést jednoduše kartou online.TipJak přejdu na vyšší licenci?

 • Přechod na vyšší licenci je možný.
 • Veškerá data Vám zůstanou zachována beze změny a budete je moci navíc spravovat i ve Vzdálené správě.
 • Licenční klíč zůstává stejný.
 • Přechod na vyšší verzi licence provedete prostřednictvím zákaznického portálu Moje Dotykačka.
 • Ke změně dochází po jejím provedení v našich systémech. Následně si musí pokladna licenci znovu ověřit. Ověření standardně probíhá 1x za 12 hodin nebo po opětovném zapnutí pokladny. K ověření licence dojde také, pokud v pokladně přejdete do nabídky Licence.
 • Ke změně fakturované částky dochází až od následujícího fakturačního období po potvrzení změny.


TipPodnikám jen v sezóně, mohu dočasně deaktivovat licenci?

 • Dočasnou deaktivaci licence provedete v zákaznickém portálu Moje Dotykačka.
 • Licenci zde můžete také kdykoliv znovu aktivovat (neplatí pro licence neaktivní z důvodu neuhrazených faktur). 
 • Při deaktivaci lze rovnou nastavit datum, kdy bude licence opět automaticky aktivována.
 • Po deaktivaci licence nebude možné pokladnu používat a nebudou vám dále vystavovány faktury.
 • Jestliže jsou součástí vaší licence i platební služby (pronájem platebního terminálu Dotypay), je nutné se domluvit na případném vrácení terminálu. Ohledně této záležitosti vás budeme kontaktovat.TipCo se stane, když nezaplatím fakturu?

 • Pokud je zákazník v prodlení s úhradou faktury déle než 10 dní po splatnosti faktury, společnost má právo deaktivovat licenci.
 • Po splatnosti faktury zasíláme zákazníkům na fakturační e-mail upomínku, těsně před deaktivací licence také SMS.


TipCo dělat, pokud licence byla deaktivována pro neplacení?

 • Vypnutí licence způsobí nefunkčnost pokladního systému, všechny ceny produktů se přepnou na 99 Kč.
 • Pro reaktivaci licence je nutné uhradit všechny vystavené faktury, které také naleznete ve Vzdálené správě. Po uhrazení nás kontaktujte na adrese fakturace(zavináč)dotykacka.cz nebo na telefonním čísle 221 221 331.
 • Poplatek za opětovnou reaktivaci je 500 Kč bez DPH.
 • Jakmile bude licence opět aktivní, ceny se vrátí na původní hodnoty.
 • Jak účtovat během neaktivní licence najdete v tomto článku.
 • Aby se znovu aktivovaná licence ihned propsala na pokladnu, postupujte podle tohoto návodu nebo ťukněte na tlačítko OVĚŘENÍ LICENCE v upozornění zobrazujícím se na pokladně.TipUž nechci dál využívat vaše služby. Jak deaktivuji licenci?

 • Zákazník může kdykoliv požádat o ukončení licenční smlouvy. Pokud tak učiní nejméně 10 dní před koncem licenčního období, smlouva se pro další licenční období již automaticky neobnovuje. Pokud tento termín nestihne, k ukončení dojde až po konci dalšího licenčního období.
 • Deaktivaci licence snadno provedete v zákaznickém portálu Moje Dotykačka.
 • Již zaplacené předplatné nevracíme.
 • Jestliže jsou součástí vaší licence i platební služby (pronájem platebního terminálu Dotypay), je nutné se domluvit na vrácení terminálu. Ohledně této záležitosti vás budeme kontaktovat.


TipChci znovu využívat vaše služby. Jak reaktivuji licenci?

 • Reaktivace licence je zdarma.
 • Pokud má zákazník neuhrazené faktury z minulosti, je nutné je nejprve uhradit.
 • Nemáme žádné kratší fakturační období než kalendářní měsíc, zákazník obdrží fakturu vždy na celý měsíc.
 • Pokud dochází k reaktivaci v posledních 5 dnech před koncem měsíce, zbytek období je již zdarma.
 • Reaktivaci licence snadno provedete v zákaznickém portálu Moje Dotykačka.TipPřevod IČ

 • Licenční smlouva je vždy vázaná na konkrétní IČ zadané zákazníkem při objednávce.
 • Při převodu pokladny na jiné IČ nejde o pouhou změnu fakturačních údajů, jde o změnu smluvní protistrany.
 • O převod licenční smlouvy žádejte na e-mailu zmena_licence(zavináč)dotykacka.cz.
 • Převod licence na nové IČO provádíme pouze u licencí, které mají uhrazené všechny pravidelné licenční poplatky.
 • Podrobný postup převodu je popsán v tomto článku.


TipVšeobecné obchodní podmínky