Pokud je licence deaktivována z důvodu neuhrazené faktury, nastaví se cena veškerých produktů na 99 Kč, což znemožní pokladní operace. Zároveň bude na pokladně zobrazeno následující upozornění:


Jaké je řešení?

Ideálním řešením je samozřejmě včasná platba licenčních poplatků. Dočasným řešením na pokladně, dokud nedojde k uhrazení faktury a k reaktivaci licence, je účtování veškerých prodejů na jeden (či více) otevřených účtů. Po reaktivaci, kdy se ceny produktů vrátí automaticky na původní hodnotu, je pak možné tyto účty zaplatit. Tržba se tak zpětně dofiskalizuje a případné skladové stavy budou aktuální.


K deaktivaci licence v případě nezaplacení dochází vždy až další měsíc a po několika urgencích, více v tomto článku.