Pokud máte platnou licenci a veškeré produkty v Dotykačce mají cenu 99 Kč, znamená to, že se nepodařilo správně ověřit vaši licenci. V takovém případě Dotykačka přejde do demo režimu a veškeré produkty ukazují stejnou cenu.


Pro správné ověření licence je nutné:

  • Zkontrolovat fungující a bezproblémové připojení k internetu (např. tak, že si v dotykové pokladně otevřete nějakou internetovou stránku).
  • Dotykovou pokladnu vypnout a poté znovu zapnout.


Pokud je dostupné internetové připojení, dojde k ověření licence a ceny produktů se vrátí na původní hodnoty.


Alternativním postem při již fungujícím internetovém připojení je otevření postranního menu Dotykačky a zvolení Licence. Otevřením tohoto dialogu totiž Dotykačka provede ověření licence. Dialog ponechte cca. 10 vteřin otevřený a poté tlačítkem Zpět na dolní liště systému Android ukončete Dotykačku. Dotaz Tato akce ukončí aplikaci. Opravdu chcete pokračovat? potvrďte. Po opětovném spuštění aplikace by měli být všechny ceny v pořádku na původních hodnotách.