Ryczałt nie jest zobowiązaniem

"Nie oczekujemy od Ciebie żadnych zobowiązań. Jeśli nie będziesz zadowolony, wystarczy skontaktować się z nami i przestać płacić."


 

Tip

Jak zapłacić za licencję systemu Dotykačka?

 • Na początku każdego okresu licencyjnego klient otrzymuje fakturę. Okres licencji to okres, na który wystawiana jest faktura za użytkowanie licencji.
 • Klient może wybrać długość okresu licencyjnego. Minimalny okres licencji wynosi 1 miesiąc kalendarzowy, maksymalnie 36 miesięcy.
 • Faktury wysyłamy elektronicznie na adres e-mail rozliczeniowy klienta. Klient odpowiada za poprawność wprowadzonego adresu e-mail. 
 • Maksymalny termin płatności faktury wynosi 7 dni, chyba że na fakturze określono inaczej.
 • Okres licencji jest przedłużany automatycznie, jeśli klient nie odstąpi od umowy licencyjnej 10 dni przed końcem okresu (przykład: klient wybrał rozliczenia miesięczne, jeśli nie odstąpi od umowy 10 dni przed końcem miesiąca, umowa licencyjna zostanie przedłużona automatycznie i otrzyma fakturę za następny miesiąc).

 

Tip

Kiedy otrzymam pierwszą regularną fakturę?

 • Po aktywacji klucza licencyjnego pozostały okres pierwszego miesiąca jest bezpłatny (aktywacja 3. dnia miesiąca, pozostała część miesiąca jest bezpłatna).
 • Następny miesiąc (lub dłuższy okres licencyjny) jest opłacany z góry na fakturze początkowej, zwykle wraz z zakupem kasy fiskalnej.
 • Dopiero na początku następnego miesiąca klient otrzyma pierwszą zwykłą fakturę (przykład: aktywacja licencji 3.1.2019 r., pozostała część stycznia jest bezpłatna, luty wraz z kasą zostają opłacone, pierwsza regularna faktura jest w marcu).
 • Jeśli okres subskrypcji jest dłuższy niż 1 miesiąc, pierwsza regularna faktura zostanie przysłana o tyle później.


Tip

Czym są dane do faktury?

 • Dane do faktury to adres e-mail i numer telefonu komórkowego używane do wysyłania regularnych faktur i ewentualnych przypomnień.
 • Dane do faktury są ustawiane przy pierwszym uruchomieniu urządzenia w kreatorze ustawień kasy.
 • Klient jest odpowiedzialny za dokładność wprowadzonego adresu e-mail i numeru telefonu komórkowego.

 

Tip

Jak mogę zmienić dane do faktury?

 • Aktualne dane do faktury można sprawdzić w chmurze Dotykačka w menu Ustawienia konta. Dokładną procedurę można znaleźć w tym artykule.
 • Dostęp do menu Ustawienia konta można uzyskać poprzez menu Ustawienia Dotykački w chmurze, które jest dostępne poprzez ikonę koła zębatego po prawej stronie na górnym pasku ekranu.
 • Tutaj można edytować swój adres e-mail i numer telefonu. Po zmianie danych należy zapisać zmiany, klikając przycisk Zapisz.
 • Jeśli wcześniej poprosiłeś o zmianę danych do faktury poprzez przesłanie wiadomości na adres finanse(małpa)dotykacka.pl, szczegóły w Dotykačce w chmurze nie muszą odpowiadać danym w naszym systemie fakturowym. Jeśli zmienisz je w Dotykačce w chmurze, zmienią się również w systemie fakturowym.Jak zapłacić za fakturę?

 • Szczegóły płatności są zawsze podane na fakturze.
 • Faktury reguluje się na rachunek spółki 46 1050 1025 1000 0090 3133 4999 prowadzony w banku ING.
 • Każdy klient używa swojego numeru NIP jako symbolu zmiennego (tytuł przelewu) — a więc bez problemu można ustawić stałe zlecenie płatnicze. Szczegóły płatności pozostają takie same i nie zmieniają się co miesiąc.
 • Zwróć uwagę na właściwy symbol zmienny (tytuł przelewu), aby Twoja płatność mogła być przetwarzana bez żadnych problemów. W przypadku użycia innego symbolu zmiennego (tytułu przelewu) identyfikacja płatności przychodzącej może się nie powieść a faktura może zostać uznana za niezapłaconą.

 

Jak zmienić długość okresu licencyjnego?

 • O zmianę długości okresu licencyjnego należy się zwrócić na adres e-mail finanse(małpa)dotykacka.pl.
 • Zmiana jest ważna po zakończeniu bieżącego okresu licencyjnego.

 

Jak sprawdzić, czy mam opłacone wszystkie faktury?

 • Przegląd otrzymanych faktur jest dostępny w Dotykačce w chmurze w menu Podgląd wystawionych faktur.
 • Dostęp do menu Podgląd otrzymanych faktur jest możliwy przez Ustawienia Dotykački w chmurze, które są dostępne poprzez ikonę koła zębatego na górnym pasku ekranu.
 • Tutaj są widoczne wszystkie faktury i ich status (wysłane lub zapłacone).
 • Jednocześnie są tu podane informacje dotyczące płatności faktur - numer konta Dotykački i symbol zmienny klienta - oraz dane do faktury klienta.Jak przejść na licencję ŁATWO lub KOMPLET?

 • Przejście na licencję ŁATWO lub KOMPLET jest bezpłatne.
 • Wszystkie dane pozostaną niezmienione i będziesz mógł nimi zarządzać nawet w Dotykačce w chmurze.
 • Klucz licencyjny zostaje taki sam.
 • Zmiana następuje po jej wdrożeniu w systemach. Zmiana odbywa się raz na 12 godzin lub można ją przyspieszyć, przechodząc do panelu Licencja.

 • O zmianę licencji można się zwrócić, przesyłając wiadomość na adres: finanse(małpa)dotykacka.pl.
 • Podaj nazwę swojej firmy, numer NIP, dane kontaktowe i klucz licencyjny.
 • Następnie poprosimy Cię o potwierdzenie zmiany.
 • Fakturowana kwota zmienia się dopiero od następnego okresu rozliczeniowego po potwierdzeniu zmiany.Co się stanie, jeśli nie zapłacę faktury?

 • Jeśli klient opóźnia się z zapłatą faktury przez ponad 10 dni po terminie, firma ma prawo do wyłączenia licencji.
 • Po terminie płatności faktury wysyłamy klientom przypomnienie na adres e-mail, ostrzeżenie na kasę.

 

Co robić, jeśli moja licencja została wyłączona z powodu braku płatności?

 • Wyłączenie licencji spowoduje wstrzymanie działania systemu, wszystkie ceny produktów zmienią się na 99 CZK lub PLN.
 • Jeżeli przestaniesz opłacać faktury i nie poinformujesz nas o tym 10 dni przed końcem okresu fakturacyjnego, w celu ponownej aktywacji licencji należy opłacić wszystkie otrzymane faktury, które znajdziesz także w usłudze Dotykačka w chmurze. Po zapłaceniu skontaktuj się z nami pod adresem finanse(małpa)dotykacka.pl lub pod numerem telefonu +48 22 307 85 88.
 • Opłata reaktywacyjna wynosi 100 PLN plus VAT.
 • Po ponownej aktywacji licencji ceny powrócą do pierwotnych wartości.
 • Aby dowiedzieć się, jak działać podczas nieaktywnej licencji, przeczytaj ten artykuł.
 • Aby ponownie aktywować licencję na kasę w trybie natychmiastowym, postępuj
  zgodnie z tą instrukcją lub naciśnij przycisk WERYFIKACJA LICENCJI w ostrzeżeniu wyświetlającym się na kasie.Nie chcę już korzystać z usług. Jak mogę wyłączyć moją licencję?

 • Klient może w dowolnym momencie zażądać rozwiązania umowy licencyjnej. Jeśli zrobi to co najmniej 10 dni przed końcem okresu licencyjnego, umowa nie zostanie automatycznie przedłużona na kolejny okres licencji. Jeżeli ten termin nie zostanie dotrzymany, wypowiedzenie nastąpi dopiero z końcem następnego okresu licencji.
 • Prośbę o wyłączenie należy należy złożyć, wysyłając wiadomość na adres finanse(małpa)dotykacka.pl.
 • Należy podać nazwę firmy, numer NIP, dane kontaktowe i klucz licencyjny.
 • Nie zwracamy opłaconych subskrypcji.

 

Chcę ponownie korzystać z usług. Jak mogę włączyć moją licencję?

 • Reaktywacja licencji jest bezpłatna.
 • Jeśli klient ma niezapłacone faktury, należy je najpierw uregulować.
 • Nie mamy krótszego okresu rozliczeniowego niż miesiąc kalendarzowy — klient zawsze otrzymuje fakturę za cały miesiąc.
 • Jeśli reaktywacja nastąpi w ciągu ostatnich 5 dni przed końcem miesiąca, pozostały okres jest bezpłatny.
 • Prośbę o włączenie licencji należy złożyć, wysyłając wiadomość na adres finanse(małpa)dotykacka.pl.
 • Należy podać nazwę firmy, numer NIP, dane kontaktowe i klucz licencyjny. Transfer licencji na inny NIP

 • Umowa licencyjna jest zawsze związana z konkretnym numerem NIP wprowadzonym przez klienta podczas zamawiania.
 • Przeniesienie kasy na inny NIP wiąże się nie tylko ze zmianą danych do faktury, ale również ze zmianą drugiej strony umowy (kontrahenta).
 • Prośbę o przeniesienie umowy licencyjnej należy złożyć, wysyłając wiadomość na adres finanse(małpa)dotykacka.pl.
 • Licencja na nowy NIP firmy może zostać przeniesiona tylko w wypadku, że zostały uregulowane wszystkie faktury dotyczące tej licencji.
 • Szczegółowy proces przeniesienia zostały opisane w tym artykule.

 

Ogólne warunki handlowe

 • Powyższe punkty oparte są na Ogólnych warunkach handlowych.
 • Klient nie może korzystać z licencji systemu Dotykačka bez akceptacji tych warunków.