Následující postup ukazuje, jak lze jednoduše převést data z původní pokladny na pokladnu novou. Tento postup využijete třeba v případě, kdy máte zapůjčenou náhradní (novou) pokladnu po dobu reklamace.


Níže uvedeným postupem budou do pokladny nahrána všechna původní data mimo nastavení tisku a certifikátu EET. Tyto záležitosti bude nutné po migraci dat nastavit ručně (viz níže).

Tip


Tip

Celý postup pro nahrazení pokladny najdete také v tomto rychlém návodu, který si můžete stáhnout: Jak nahradit pokladnu?


Jakmile novou pokladnu zapnete, je nutné zpravidla nainstalovat aktuální verze aplikací. Po instalaci spustíte aplikaci Dotykačka a zobrazí se průvodce aktivací:

 1. Do zobrazeného dialogu zadejte licenční klíč (používejte výhradně velká písmena) a odsouhlaste Obchodní podmínky, pokračujte dále ťuknutím na tlačítko POKRAČOVAT. Nový licenční klíč obdržíte společně s novou pokladnou.

 2. V druhém kroku vyplňte váš e-mail. Po ťuknutí do dalšího pole budete upozorněni, že je tato e-mailová adresa již použita u jiného účtu (viz bod 3).

 3. Pokud jste v kontaktních informacích při aktivaci uvedli již dříve registrovanou e-mailovou adresu, budete vyzváni k přihlášení k účtu Vzdálené správy. Ťukněte na tlačítko PŘIHLÁSIT SE.

 4. Do zobrazeného dialogu zadejte své přihlašovací údaje a opět ťukněte na tlačítko PŘIHLÁSIT SE. Nezapomeňte zaškrtnout souhlas s Obchodními podmínkami.


  Upozornení
  Upozornění
  V případě, že se vám opakovaně zobrazí informace o zadání neplatného hesla, doporučujeme vytvořit nové heslo do Vzdálené správy tohoto postupu.


 5. Nyní ťukněte na tlačítko NAHRADIT ZAŘÍZENÍ

 6. Vyberte pokladnu, na kterou chcete přenést data z pokladny původní a ťukněte na odpovídající tlačítko NAHRADIT ZAŘÍZENÍ.

 7. V dalším kroku budete upozorněni na to, že na původní pokladně nebude dále možné používat pokladní aplikaci Dotykačka, jelikož data i licenční klíč budou přeneseny na pokladnu novou. Pro odsouhlasení ťukněte na Beru na vědomí. Nakonec zvolte, jak staré doklady chcete přenést a ťukněte opět na tlačítko NAHRADIT ZAŘÍZENÍ. Počet přenášených dokladů má vliv na dobu, jaká bude potřeba ke kompletní synchronizaci.

 8. Od tohoto okamžiku jsou do nové pokladny automaticky synchronizovány všechny vytvořené kategorie a produkty. Buďte trpělivý, synchronizace dat může nějakou chvíli trvat.
 9. Jakmile je nahrazení pokladny dokončeno, objeví se hlavní obrazovka aplikace Dotykačka. Nyní pokračujte nastavením pokladny podle bodů níže.
Co si budete muset nastavit znovu?


Následující záležitosti se automaticky neimportují a je třeba je znovu nastavit manuálně:
 • Nastavení tisku
 • Certifikát EET

  1. V nastavení tisku bude potřeba znovu nastavit tiskárnu pro účtenky, objednávky, vypsat záhlaví a zápatí, a další možností, které jste používali v tisku.

  2. Do nové pokladny je taktéž potřeba nahrát certifikát pro režim EET. Certifikát můžete do pokladny nahrát prostřednictvím Vzdálené správy nebo ho zkopírovat přímo na pokladnu např. z USB média. Postup nahrání certifikátu do pokladny najdete v kompletní kompletní uživatelské příručce. Ostatní nastavení související s EET zůstávají v pokladně zachována.


Upozornení
Poznámka
Jak provést aktivaci a nahrazení pokladny je popsáno také v kompletní uživatelské příručce.