V řešení

Číselné řady + export do Pohody

Dobrý den,

nebyla by možnost vytvoření vlastních číselných řad na dokladech tak, aby se uměly samy "překlopit" do dalšího roku? Například si zvolím 17012 jako rok 2017, středisko 12 a dále pokračovat čísly. V následujícím roce by se pak automaticky řada překlopila na 18012... a číslovala by se opět od jedničky?

S tím souvisí, zda by nešlo do xml při exportu dat do Pohody přidat požadavek, aby Pohoda převzala číselnou řadu z Dotykačky. Dle sdělení z Pohody by toto mělo jít. Při více střediscích a více cloudech by to bylo pro přehlednost i v Pohodě mnohem vhodnější.

Děkuji.

Nápad se mi líbí. Bylo by možné tuto funkci zařadit do vzdálené správy ? kde by byla možnost nastavit nové číselné řady 1)  pro platby v hotovosti, 2) pro bezhotovostní platby - na fakturu tak, aby byla možnost řady nastavit vzdálenou správou s určením data od kdy prvé číslo používat  (někdo účtuje v kalendářním roce, jiný zase v hospodářském roce). 

Děkuji

Dobrý den,

výhledově, během následujícího roku bychom chtěli Dotykačku rozšířit o možnost vytvářet číselnou řadu pro účtenky a faktury na základě zadané masky, které bude např. reflektovat aktuální rok+měsíc+den+pořadí.


Prozatím se v některé z následujících verzí Dotykačky objeví volba odlišné číselné řady pro faktury a účtenky. To je první krok.


Martin Jonáš

Zákaznická podpora Dotykačka

Dobrý den,

vlastní číselné řady budou v další verzi Dotykačky 1.213. Dalším krokem pak bude možnost nedefinovat vlastní prefix pro číselné řady. 


Martin Jonáš

Zákaznická podpora Dotykačka

Pro spárování s POHODOU se využívá pole Externí označení (external ID) u každého produktu. Pokud naplníte toto pole kódy z POHODY, objeví se Externí označení i v xml exportu.


Martin Jonáš

Zákaznická podpora Dotykačka


Přihlášení nebo Registracepro odeslání komentáře