Uvedený postup platí pro bezdrátové platební terminály ICMP dodávané ČSOB.


1. krok: Spárování s pokladnou

  1. Terminál nejprve plně nabijte a poté ho odpojte od nabíječky.
  2. Na pokladním zařízení přejděte do nastavení systému Android, otevřete nastavení Bluetooth a terminál standardním způsobem spárujte.
    Pokud se platební terminál v seznamu dostupných zařízení nezobrazuje, restartujte ho podržením vypínacího tlačítka. Po opětovném naběhnutí by se již měl v seznamu objevit. Pro spárování zadejte PIN, který bude zobrazen na displeji terminálu. Pokud nebude PIN zobrazen, zadejte 1111.
  3. Po úspěšném spárování najdete platební terminál v seznamu spárovaných zařízení.2. krok: Nastavení ovladače platebního terminálu

  1. Otevřete aplikaci Ovladač platebního terminálu.
  2. Přejděte do nastavení (ikonka tří čárek vpravo nahoře) a zde vyberte poskytovatele ČSOB a jako typ připojení zvolte Bluetooth.
  3. Do určeného pole zadejte MAC adresu platebního terminálu. Tu najdete na zadní straně terminálu jako Bluetooth adresu ve tvaru 0854E1404A31AC. Do Ovladače platebního terminálu ji ale zadejte ve tvaru 54:E1:40:4A:31:AC, kdy první dva znaky vynecháte a každé další dva znaky oddělíte dvojtečkou.
  4. Ťukněte na tlačítko OK a nastavení uložte.
  5. Proveďte testovací transakci. Pokud se nezdaří, doporučujeme ještě pokladnu i platební terminál restartovat.Ukázkový postup, jak spárovat bluetooth platební terminál naleznete v kompletní uživatelské příručce.