Pokud zapomenete PIN pro přihlášení uživatele k dotykové pokladně (nebo PIN zapomene některý zaměstnanec), postupujte podle tohoto návodu a ve Vzdálené správě nastavte nový PIN. Po synchronizaci pokladny bude možné se přihlásit novým PINem.


  1. Přihlaste se do Vzdálené správy.

  2. Na záložce SEZNAMY - ZAMĚSTANCI vyhledejte uživatele, který zapoměl PIN a tlačítkem Detail si otevřete jeho vlastnosti.

  3. Do pole PIN zadejte nový PIN a nastavení uložte.

  4. Nyní vyčkejte cca 1 minutu, než dojde k synchronizaci pokladny. Poté se může uživatel přihlásit novým PINem