Pokud zapomenete PIN pro přihlášení uživatele k dotykové pokladně, postupujte podle tohoto návodu a ve Vzdálené správě vytvořte nového uživatele. Po synchronizaci pokladny se pak přihlaste do pokladny pod tímto uživatelem:


  1. Přihlaste se do Vzdálené správy.

  2. Na záložce SEZNAMY - ZAMĚSTANCI vytvořte nového uživatele s názvem např. TEST a přiřaďte mu plná uživatelská práva i pro aplikaci Sklad:
  3. Tlačítkem Uložit poté nového uživatele uložte.

  4. Nyní vyčkejte cca 1 minutu, než dojde k synchronizaci pokladny, a poté se přihlaste na pokladně jako nový uživatel TEST.

  5. Jelikož uživatel TEST má plná práva, můžete nyní v Nastavení aplikace v části Správa uživatelů změnit u ostatních uživatelských účtů PIN a umožnit tak jejich přihlášení.

  6. Nezapomeňte přiřadit PIN i novému uživateli TEST, nebo ho případně smažte.