Pro prodej použitého zboží je v Dotykačce k dispozici speciální štítek -used. Dotykačka tak umožňuje základní prodej použitého zboží. Jak tedy postupovat při prodeji použitého zboží?


Vytvoření produktu pro použité zboží

Vytvořte produkt Použité se správnou sazbou DPH (nastavené DPH budete odvádět z vlastní přirážky na toto zboží) a přidejte mu štítek -used. Tento štítek zajistí správné označení evidované částky na Finanční správě. Produkt Použité může být s pevně stanovenou cenou, nebo povolte možnost Vyžadovat zadání ceny a cenu zadávejte až při prodeji. Štítek -used najde uplatnění pro případ, kdy komitent (původní majitel) není plátce DPH a komisionář (bazar) je plátce DPH. V ostatních případech se nepoužívá.


Upozornení

Upozornění

Při nákupu použitého zboží si stranou evidujte jeho nákupní cenu, viz níže Jak odvádět DPH?


Prodej použitého zboží

Při prodeji naúčtujte vytvořený produkt Použité a nastavte vaši konečnou prodejní cenu (pokud máte povoleno Vyžadovat zadání ceny), případně ještě upravte konkrétní název prodávané položky. Platbu proveďte libovolnou platební metodou mimo faktury, ta není v tomto případě podporvaná. Na účtence díky štítku -used nebude uvedeno DPH. Na Finanční správu je odeslána celá částka se štítkem symbolizujícím použité zboží.


Jak odvádět DPH?

 • Pokud prodáváte pouze použité zboží
  Zobrazíte si tržby (rozpis DPH) za prodané množství za měsíc, od tržeb si následně odečtete evidované nákupní ceny a z rozdílu odvedete DPH.
 • Pokud prodáváte mix nového i použitého zboží
  Ve Vzdálené správě si v reportu rozpis DPH zobrazíte jen prodeje se štítkem -used. Z celkové výše těchto prodejů odečtete evidované nákupní ceny položek a z rozdílu odvedete DPH.Možné kombinace komitent/komisionář - plátce DPH/neplátce DPH

 1. Komitent (původní majitel) není plátce DPH a komisionář (bazar) je plátce DPH. Komisionář
  použije zvláštní režim pro obchodníky s použitým zbožím.
 2. Komitent (původní majitel) je plátce DPH a komisionář (bazar) není plátce DPH. V tomto
  případě prodej zboží komisionářem nepodléhá DPH.
 3. Komitent i komisionář jsou plátci DPH. V tomto případě nelze použít zvláštní režim
  pro obchodníky s použitým zbožím.
 4. Komitent ani komisionář nejsou plátci DPH. V tomto případě prodej zboží nepodléhá DPH.


Upozornení

Upozornění

Postup v tomto článku se štítkem -used platí pouze pro kombinaci a. V případě kombinací b, c, d, je potřeba položky prodávat klasickou cestou bez štítku -used.