Pro prodej použitého zboží je v Dotykačce od verze 1.205.12 k dipozici speciální štítek -used. Dotykačka tak umožňuje základní prodej použitého zboží. Tuto funkci však budeme dále vylepšovat. Jak tedy postupovat při prodeji použitého zboží?


Vytvoření produktu pro použité zboží

Vytvořte produkt Použité se správnou sazbou DPH (nastavené DPH budete odvádět z vlastní přirážky na toto zboží) a přidejte mu štítek -used. Tento štítek zajistí správné označení evidované částky na Finanční správě. Produkt Použité může být s pevně stanovenou cenou, nebo povolte možnost Vyžadovat zadání ceny a cenu zadávejte až při prodeji.


Upozornení

Upozornění

Při nákupu použitého zboží si stranou evidujte jeho nákupní cenu, viz níže Jak odvádět DPH?


Prodej použitého zboží

Při prodeji naúčtujte vytvořený produkt Použité a nastavte vaši konečnou prodejní cenu (pokud máte povoleno Vyžadovat zadání ceny), případně ještě upravte konrétní název prodávané položky. Platbu proveďte libovolnou platební metodou. Na účtence díky štítku -used nebude uvedeno DPH. Na Finanční správu je odeslána celá částka se štítkem symbolizujícím použité zboží.


Jak odvádět DPH?

  • Pokud prodáváte pouze použité zboží
    Zobrazíte si tržby (rozpis DPH) za prodané množství za měsíc, od tržeb si následně odečtete evidované nákupní ceny a z rozdílu odvedete DPH.

  • Pokud prodáváte mix nového i použitého zboží
    Ve Vzdálené správě si v reportu rozpis DPH zobrazíte jen prodeje se štítkem -used. Z celkové výše těchto prodejů odečtete evidované nákupní ceny položek a z rozdílu odvedete DPH.