Dle metodiky Finanční správy je záloha v zásadě běžný prodej s přiřazenou sazbou DPH. Při samotném prodeji se poté pouze naúčtuje zbytek hodnoty zboží, případně lze při prodeji pro lepší evidenci naúčtovat zálohu v záporu jako vratku a k tomu položku v plné ceně zboží. Vždy s uvedenou výší DPH.


Jak tedy prodat zálohu a následně ji uplatnit v Dotykačce?


Vytvoření produktu pro zálohu

Vytvořte produkt Záloha se správnou sazbou DPH (DPH musí být shodné s položkou, na kterou je záloha složena). Produkt Záloha může být s pevně stanovenou cenou, nebo povolte možnost Vyžadovat zadání ceny a cenu zadávejte až při prodeji. Jakmile přijímáte zálohu od zákazníka, zvolte tento produkt.Uplatnění zálohy zákazníkem

Nejprve povolte v nastavení aplikace Dotykačka Záporné ceny. Jakmile povolíte tuto možnost, budete moci při nákupu zákazníkem uplatnit složenou zálohu jako zápornou částku.


Při prodeji na složenou zálohu tedy naúčtujte vyžadované zboží společně s položkou (produktem) Záloha a u této položky zadejte zápornou cenu v hodnotě složené zálohy. Celková hodnota účtu se tedy poníží o složenou zálohu a zákazník jen doplatí zbývající hodnotu.