Pro práci se zálohami je v Dotykačce od verze 1.205.12 k dipozici speciální štítek -deposit. Jak tedy postupovat při evidenci záloh a prodeji v pokladně?


Vytvoření produktu pro zálohu

Vytvořte produkt Záloha s se správnou sazbou DPH (DPH musí být shodné s položkou, na kterou je záloha složena) a přidejte mu štítek -deposit. Tento štítek zajistí správné označení evidované částky na Finanční správě. Produkt Záloha může být s pevně stanovenou cenou, nebo povolte možnost Vyžadovat zadání ceny a cenu zadávejte až při prodeji.


Jakmile přijímáte zálohu od zákazníka, zvolte tento produkt.Uplatnění zálohy zákazníkem

Nejprve povolte v nastavení aplikace Dotykačka Záporné ceny. Jakmile povolíte tuto možnost, budete moci při nákupu zákazníkem uplatnit složenou zálohu jako zápornou částku.


Při prodeji na složenou zálohu tedy naúčtujte vyžadované zboží společně s položkou (produktem) Záloha a u této položky zadejte zápornou cenu v hodnotě složené zálohy. Celková hodnota účtu se tedy poníží o složenou zálohu a zákazník jen doplatí zbývající hodnotu. Použití štítku -deposit zajistí správnou evidenci tržby na Finanční správě.