Pokud dojde k poruše zařízení a nelze např, pokladnu zapnout a tedy není možné evidovat tržby, není nutné panikařit. Zákon o EET na tento případ pamatuje.


Tip

Tip

Pokud vlastníte 14" zákaznický displej nebo 8" zákaznický displej, je možné ho jednoduše použít jako náhradu nefunkční pokladny a zajistit tak takřka kontinuální fungování pokladního systému. Více informací najdete v uživatelské příručce.


Během výpadku pokladny (než obdržíte pokladnu náhradní) si tržby evidujte jakýmkoliv jiným způsobem, třeba si je zapisujte do poznámkového bloku. Pamatujte na to, že je potřeba vést zvlášť evidenci pro každou sazbu DPH. Není však nutné zaznamenávat každou účtenku. Stačí znát celkový souhrn tržeb za danou sazbu DPH. Daňové správě se pak prokážete servisním protokolem, na kterém bude také uvedena doba, po kterou byla pokladna v opravě. Po tuto dobu můžete právě tržby evidovat náhradním způsobem.


Jakmile pokladnu opět zprovozníte či obdržíte náhradní pokladnu, vytvoříte si pro každou používanou sazbu DPH nový produkt s možností zadání konkrétní ceny. Naúčtujte pak jednorázově tyto produkty a doplňte ke každému cenu, která bude korespondovat s celkovou částkou za zapsané tržby během doby, kdy byla pokladna mimo provoz. Tím jednoduše zaevidujete tržbu během výpadku pokladny.


Pro další informace se prosím podívejte na tyto články: