Implementováno

Výpadek internetu - časově dlouhý pokus o fiskalizaci

Jak prosím řešíte časově příliš dlouhý pokus o fiskalizaci účtenky v případě výpadku internetu? Mám u pultu zákazníka, který by rád zaplatil, ale musí počkat na vytisknutí účtenky. Tisk nelze nijak uživatelsky vyvolat, poněvadž je na obrazovce hlášení, že probíhá fiskalizace. Ať kliknu kamkoliv na obrazovce, tento pokus přerušit nelze. Vzhledem k tomu, že lze účtenky fiskalizovat dodatečně, uvítal bych u této hlášky možnost přerušení fiskalizace na pozdější dobu, abych mohl účtenku vytisknout hned s PKP kódem. Nebo v nastavení přidat možnost zadání časového intervalu, po který se bude snažit pokladna o fiskalizaci. Při včerejším výpadku internetu jsem měl u pokladny frontu až ven, poněvadž tisk každé účtenky trval víc jak 30 sekund. Prosím o radu, děkuji.

 


Počet hlasů: 0 Přidat / odebrat hlas.

Vážený pane Kundráte,

pokud se pokladnímu zařízení, v důsledku technické závady, dočasného výpadku nebo prostého zhoršení úrovně přenosu, nepodaří navázat spojení v nastavené mezní době odezvy (ze zákona nejméně na 2 sekundy), nemusí pokladní zařízení už dál čekat na odezvu ze systému Finanční správy a poplatník vystaví účtenku, která nebude obsahovat fiskální identifikační kód (FIK), ale musí obsahovat podpisový kód poplatníka (PKP).


Ve Vašem případě došlo právě k uvedenému "dočasnému výpadku přenosu". Po celou tuto dobu pokladna Dotykačka funguje zcela automaticky v režimu "výpadku přenosu" a z hlediska nějaké časové odezvy by měla být doba pro vytvoření a vytištění účtenky maximálně o 1 sekundu delší. Výpadek internetu nemá zpravidla žádný výrazný vliv na dobu vytváření účtenek, protože pokladní systém s tímto provozem počítá a technicky se přizpůsobí.


Když tedy vezmeme mezní dobu odezvy danou zákonem tj. 2 sekundy a možné navýšení o 1 sekundu kvůli zpracování přepnutí režimu, dostáváme se v případě nefunkčního internetu celkem na dobu 3 sekund oproti "režimu online".


Vámi uvedený časový úsek 30 sekund je samozřejmě nepříjemně dlouhý, avšak neměl by přímo souviset s rozdílným chováním pokladního systému Dotykačka, myšleno vystavení účtenek v online režimu (FIK a BKP) nebo offline (BKP a PKP). Domnívám se, že takto dlouhý časový úsek může souviset s jiným problémem. Takto značné prodloužení doby fiskalizace účtenky může souviset s technickou závadou na pokladním systému, případně může být na vině váš poskytovatel internetových služeb. Dovolte tedy, budeme Vás osobně kontaktovat, abychom problém prošetřili.


Alois Smolík
Zákaznická podpora Dotykačka
již několikrat jsme se setkali s výše uvedeným problémem. Popisovaný problém souvisí se stavem, který nastává v okamžiku, kdy je pokladna připojena přes UTP kabel a nikoliv přes WIFI připojení. Jestliže je pokladna připojena do vnitřní sítě přes UTP kabel a vypadne internetové připojení, pak pokladna netestuje přítomnost internetu, ale pouze připojení do sítě. To samozřejmě zůstává funkční, avšak tzv. v něm není Internet. Jinými slovy pokladna nerozeznává, jestli je v síti internetové připojení či nikoliv, ale pouze jestli je připojena do sítě (v tomto případě do vnitřní sítě). Dnes jsme opět měli až 30 sekundové čekání. Pokladna se stane nepoužitelná, poněvadž se zobrazí zpráva o provádění fiskalizace účtenky, kterou nejde nijak zrušit a tím pokus o fiskalizaci ručně přerušit. Bylo by možné k hlášce "Probíhá fiskalizace dokladu" přidat tlačítko "Stop"? Tím by se účtenka zařadila do seznamu čekající na fiskalizaci (tam, kde čekají ostatní účtenky, když vypadne připojení k síti) a problém s dlouhým čekáním by se vyřešil.

 

Dobrý den,

problém s dlouhou fiskalizací se nám již podařilo nasimulovat a máme připravený lék. V další verzi Dotykačky 1.209 je již aplikace upravena tak, aby k prodlevám nedocházelo. Tato verze vyjde v horizontu cca.14 dní.


Martin Jonáš

Zákaznická podpora Dotykačka

Dobrý den pane Jonáši, skvělá zpráva! Děkuji Vám.

 

Dobrý den,
verze 1.209, kde by měl být tento problém odstraněn, je postupně distribuována k jednotlivým zákazníkům. Po její instalaci poprosím o informaci, zda je problém s dlouhou fiskalizací odstraněn.

Děkuji,
Martin Jonáš

 

Přihlásit se nebo Registracepro odeslání komentáře