Pro prodej a příjem poukázek je v Dotykačce k dispozici speciální štítek -voucher a platební metoda Kredit/Voucher. Jak tedy postupovat při prodeji a příjmu poukázek?


Vytvoření poukázky pro prodej

Vytvořte produkt Poukázka s 0% sazbou DPH a přidejte mu štítek -voucher. Tento štítek zajistí správné označení evidované částky na Finanční správě. Produkt Poukázka může být s pevně stanovenou cenou, nebo povolte možnost Vyžadovat zadání ceny a cenu zadávejte až při prodeji.


Jakmile prodáváte poukázku zákazníkovi, zvolte tento produkt.Příjem poukázky od zákazníka

Nejprve povolte v nastavení aplikace Dotykačka platební metodu Kredit/Voucher. Jakmile povolíte tuto metodu, bude zobrazena v platebním dialogu.


Při uplatnění poukázky naúčtujte zakoupené produkty a zvolte platbu pomocí platební metody Kredit/Voucher. Pokud je nutné ještě doplatit, rozdělte platbu v platebním dialogu podle toho, jakým způsobem zákazník doplatek realizuje, tedy Kredit/Voucher + hotovost, nebo platební karta.Výše popsaný prodej poukázek se týká případů, kdy zákazník může uplatnit poukázku pro nákup jakéhokoliv zboží, kdy tedy není zřejmé, jaké zboží s jakou sazbou DPH bude za poukázku nakoupeno.


Jestliže prodáváte poukázku pro konkrétní typ zboží, lze prodej evidovat klasickou cestou, kdy produkt Poukázka XX bude obsahovat předem nastavenou daňovou sazbu a nebude u něho vložen štítek -voucher. Zákazníkovi tak prodáváte poukázku jako běžný produkt. 


Pro uplatnění poukázky zákazníkem následně vytvořte produkt např. Uplatnění poukázky XX se stejnou daňovou sazbou a zápornou cenou v hodnotě prvně vytvořené Poukázky XX.


Pokud tedy zákazník zakoupí Poukázku XX za 1000 Kč, a následně tuto poukázku uplatní na zboží za celkovou cenu 1200 Kč, naúčtováním produktu Uplatnění poukázky XX se zápornou cenou bude konečná hodnota účtu 200 Kč. Tuto částku zákazník doplatí a prodejce doplacenou částku zdaní.