Sestavy, které obsahují seznamy / souhrny prodejů v hotovosti, prodeje platební kartou a nefiskalizované prodeje rozdělené podle sazeb DPH si můžete vyexportovat ze Vzdálené správy.


Informace o jednotlivých sestavách pak najdete v uživatelské příručce:
http://manual.dotykacka.cz/Prodejnisestavy.html