Jestliže potřebujete při tisku objednávek oddělit jednotlivé objednané produkty, tak aby zaměstnanci v kuchyni měli lepší přehled o tom, jaká jídla či dezerty mají připravovat, můžete to provést následujícím postupem:


  1. Ve Správě položek vytvořte "speciální produkt", který použijete jako oddělovač. Jméno produktu bude "-------------------------------------" nebo "______________________" (zadávejte bez pomlček). Produkt nebude mít zadánu žádnou cenu a nebude samozřejmě odečítán ze skladu. Pamatujte, že pro 80 mm papír lze použít 48 znaků na řádek a pro 58 mm papír 32 znaků.

    Nezapomeňte u tohoto produktu nastavit nějaký štítek, na základě kterého se tato položka nebude tisknout na tiskárně účtenek (V nastavení tisku specifikujte tento štítek ve volbě Na účtence netisknout položky se štítkem).


  2. Při účtování (markování) položek, naúčtujte nejprve např. objednané polévky, pak tento speciální produkt a poté hlavní jídla. V kuchyni na tiskárně objednávek vyjedou jednotlivé objednané položky a budou vizuálně oddělené produktem, který slouží jako oddělovač.poznamka

Možnosti tisku jsou podrobně pospány v uživatelské příručce:

http://manual.dotykacka.cz/Tisk.html