Vylepšení:

  • Pro platbu převodem je možné na účtenku přidat QR kód s platebními údaji:
  • Přidána možnost zadání / vynucení volby prodeje tady / s sebou na otevřeném účtu.
  • WebPay services rozšířeno o podporu storna dokladu. Prostřednictvím speciálních platebních metod (Previo, Corrency...) lze nyní provádět storno dokladu.
  • Přidána možnost tisku storno objednávek na samostatné tiskárně.


Pouze pro Slovensko:


Opravy: