Vylepšení:

  • Přepracovaná obrazovka vytváření receptur se zobrazenou stromovou strukturou a finanční kalkulací produktu:

  • Sestavy rozšířeny o možnost pro zadání času ve výběru data:

  • Dialog párování neznámého produktu z importu naskladnění rozšířen o zobrazení názvu a EAN kódu položky z importovaného souboru.


Opravy: