Vylepšení:

  • Upraven způsob řazení zvolených položek Kombinací na otevřeném účtu a vytisknuté objednávce.
  • Duplikace produktu nově provádí i duplikaci skladového balení.
  • Upraven notifikační zvuk příchozí elektronické objednávky pro zařízen s Android 6+ (10" a 11" pokladny).
  • Odstraněno nevyužívané periodické generování reportů tržeb.
  • Změněn název platební metody "Corrent" na "Corrency".


Opravy:

  • Zamezeno možnosti změny licenčního klíče v případě deaktivované licence.
  • Zamezeno možnému dvojímu přidání vážených položek na otevřený účet.
  • Opraveno zobrazení správné hodnoty balení ve vlastnostech produktu.
  • Zamezeno zobrazení chybových dialogů při duplicitně vyvolaných úkonech na pomalých zařízeních.