Vylepšení:


Opravy:

 • Zamezeno možnému nezpracování produktu při hromadném naskladnění.
 • Upraveno chování kurzoru při otevření karty produktu na záložce Naskladnění, pokud již je vyplněno číslo faktury, je kurzor automaticky umístěn do pole množství.
 • Zamezeno změně prodejní ceny při naskladnění el. dodacího listu bez <SALE_INFO>.
 • Zamezeno překrývání názvů položek v el. dodacím listu na menších displejích.
 • Upravena práce s jednotkovou nákupní cenou pro výpočet na 4 desetinná místa.
 • Upraven způsob ukládání dat pro el. dodací listy a remitendy.
 • Automatický přesun kurzoru do pole hledání při spuštění aplikace.
 • Povoleno skenování kódu s alfanumerickými znaky v hromadném naskladnění a inventuře.
 • Upravena přesnost párování existujících položek v el. dodacích listech a remitendě.
 • Upraveno zobrazení názvu zvoleného skladu na hlavní obrazovce aplikace.
 • Upraveno zarovnání tlačítka pro skladový přesun.