Standardně se k platební aplikaci Dotypay v terminálu lze přihlásit jako pokladník nebo manažer. Jsou to v podstatě 2 role, které určují, jaké platební operace může obsluha provádět.


  • PIN pro pokladníka je 0000.
  • PIN pro manažera je 1111. 


Základní rozdíl mezi oběma rolemi je v tom, že manažer může provádět vrácení (refundace) a uzávěrky. Role pokladníka tedy slouží výhradně pro realizaci plateb – prodejních transakcí a nemá možnost platby vracet.


Více informací najdete v uživatelské příručce Dotypay:
https://manual.dotypay.com/1/cz/topic/aplikace-dotypay