Jestliže se při pokusu o připojení Dotypay terminálu k síti zobrazí "Not support", znamená to, že daná wifi sít není podporována. To je ve většině případů způsobené tím, že bezdrátová síť je otevřená, a tedy není zabezpečena. Otevřenou wifi síť terminál z bezpečnostních důvodů nepodporuje


Připojte se tedy k routeru, který síť vytváří, a nastavte jí zabezpečení a ochranu heslem. Příklad správného nastavení u routeru TP-Link:


Network Name (SSID): jméno sítě

Security: WPA/WPA2 Personal (Recommended)

Version: Auto WPA2-PSK

Encryption: Auto TKIP AES

Password: heslo pro připojení k síti


Nyní by mělo být možné se k síti připojit. V opačném případě, po správném nastavení zabezpečení sítě, restartujte nejprve router, počkejte na jeho plné naběhnutí a poté restartujte také terminál.


Více informací najdete v uživatelské příručce Dotypay:
https://manual.dotypay.com/1/cz/topic/p-ipojeni-k-internetu