Aby platební terminál Dotypay reagoval na inicializovanou platbu co nejdříve, doporučujeme na něm provést následující nastavení:


Vypnutí zhasínání displeje

  1. Otevřete postranní menu a zvolte Nastavení.
     
  2. Na zobrazené obrazovce deaktivujte volbu Zhasínání displeje.


Nastavení Dotypay jako výchozí aplikace

  1. Otevřete Obchod a přejděte do části Mé aplikace.
     
  2. Najděte v seznamu nainstalovaných aplikací Dotypay, ťukněte u ní na tři tečky a v zobrazeném menu ťukněte na Nastavit jako výchozí aplikaci.