Dotykačka podporuje EDI u těchto společností:


Postup přihlášení k příjmu

Jestliže se chcete přihlásit k odběru EDI dodacích listů od některé z těchto společností, postupujte podle těchto kroků:


První krok:

Kontaktuje svého obchodního zástupce z uvedené společnosti, popřípadě kontaktuje společnost přímo. Dostanete informace, jak provést registraci / vytvoření žádosti o zasílání el. dodacích listů. Po zpracované žádosti obdržíte identifikační údaje pro každou vámi zaregistrovanou pobočku.


Příklady identifikátorů:

  • Identifikátor MPK: "5284739"
  • Identifikátor PNS: "6000011613". Od tohoto dodavatele však můžete obdržet i identifikátor kratší, např. "611613". Je důležité pamatovat na to, že identifikátor PNS musí mít pevně daný počet 10 znaků. Pokud je váš identifikátor kratší, za první číslici doplňte odpovídající počet nul.
  • Identifikátor GGT: "KienBui". Identifikátor si vytváří uživatel.


Druhý krok:

Jakmile máte dokončenou registraci a přidělený identifikátor, přihlaste se do Vzdálené správy a přejděte na záložku Integrace » EDI. Zde provedete aktivaci příjmu EDI pro jednotlivé pokladny a dodavatele, viz. https://manual.dotykacka.cz/edi.html. Po odeslání bude příjem EDI aktivován nejpozději do 2 pracovních dnů.Postup změny / odhlášení z příjmu EDI dodacích listů

Jestliže chcete provést změnu či odhlášení dodacích listů EDI, přihlaste se do Vzdálené správy a postupujte stejně, jako při vytváření / aktivaci příjmu EDI pro jednotlivé pokladny. Pouze u konkrétních dodavatelů nyní upravte jednotlivé volby nebo pro odhlášení deaktivujte volbu Příjem dodacích listů či případně i ostatní volby. Nakonec nastavení odešlete, příjem EDI bude deaktivován nejpozději do 2 pracovních dnů, viz. https://manual.dotykacka.cz/edi.html.Pokud vytvoříte nové nastavení EDI pro konkrétní pokladnu, bude předchozí nastavení jednoduše kompletně přepsáno novým zadáním. V případě, že jste tedy dříve aktivovali EDI u jedné pokladny pro všechny 3 podporované dodavatele a chcete konfiguraci EDI u jednoho z nich změnit, je nutné k dané pokladně opět přidat všechny 3 dodavatele – jednoho s novou konfigurací a ty ostatní se shodnou.