Dotykačka podporuje EDI u těchto společností:


Postup přihlášení k příjmu

Jestliže se chcete přihlásit k odběru EDI dodacích listů od některé z těchto společností, postupujte podle těchto kroků:


První krok:

Kontaktuje svého obchodního zástupce z uvedené společnosti, popřípadě kontaktuje společnost přímo. Dostanete informace, jak provést registraci / vytvoření žádosti o zasílání el. dodacích listů. Po zpracované žádosti obdržíte identifikační údaje pro každou vámi zaregistrovanou pobočku.


Příklady identifikátorů:

 • Identifikátor MPK: '5284739'
 • Identifikátor PNS: '6000011613'. Od tohoto dodavatele však můžete obdržet i identifikátor kratší, např. '611613'. Je důležité pamatovat na to, že identifikátor PNS musí mít pevně daný počet 10 znaků. Pokud je váš identifikátor kratší, za první číslici doplňte odpovídající počet nul.
 • Identifikátor GGT: 'KienBui'. Identifikátor si vytváří uživatel.


Druhý krok:

Jakmile máte dokončenou registraci a přidělený identifikátor, zašlete nám následující údaje:

 • Název společnosti, u které jste provedli registraci a od které budete přijímat dodací listy prostřednictvím EDI.
 • Přidělený identifikátor.
 • Vaše IČ zaregistrované u společnosti výše.
 • Název cloudu nebo číslo cloudu (cloud ID), které patří dané pobočce.
 • Název pokladny (ID pokladny). Jestliže budete využívat více pokladen, je nutné zaslat uvedené informace pro každou pokladnu zvlášť.
 • Preferovaný termín spuštění příjmu dodacích listů a remitend.
 • (Pouze GGT) Informaci, zda si přejete automaticky synchronizovat produkty s databází společnosti (automatické zakládání a úprava produktů).
 • (Pouze MPK) Výši domluvené marže na výrobcích.


Číslo cloudu (cloud ID) a číslo pokladny najdete přímo v Dotykačce, pokud v Nastavení aplikace vyberete položku Synchronizace a záloha.


Na základě zaslaných údajů provedeme registraci a nastavení komunikace na naší straně. Jakmile to bude hotové, budeme vás informovat.Postup změny / odhlášení z příjmu EDI dodacích listů

Jestliže chcete provést změnu či odhlášení dodacích listů EDI, informujte nás prosím a uveďte stejné údaje, jako při zřízení:

 • Název společnosti, u které jste provedli registraci a kterou chcete upravit / odhlásit.
 • Přidělený identifikátor.
 • Vaše IČ zaregistrované u společnosti výše.
 • Název cloudu nebo číslo cloudu (cloud ID), které patří dané pobočce.
 • Název pokladny (ID pokladny). Jestliže chcete upravit / odhlásit více pokladen, je nutné zaslat uvedené informace pro každou pokladnu zvlášť.
 • Informaci, zda si přejete provést změnu v automatické synchronizaci produktů s databází společnosti (změnou může být pouze aktivace / deaktivace této volby).


Na základě zaslaných údajů provedeme úpravu či odhlášení na naší straně. Jakmile to bude hotové, budeme vás informovat.


V případě odhlášení příjmu EDI je následně vhodné, abyste kontaktovali společnost, od které jste se odhlásili. Ta poté ještě provede deaktivaci vašich přidělených identifikátorů na své straně.