Od začátku letošního roku je nutné při prodeji elektrozařízení nebo pneumatik uvádět na účtenkách či fakturách výši recyklačního příspěvku.


Náklady za sběr a recyklaci je povinné uvádět jako samostatný údaj jasným a viditelným způsobem odděleně od konečné ceny výrobku. 


Na daňovém dokladu pro zákazníka by měl poslední prodejce uvést celkovou cenu za dané elektrozařízení včetně recyklačního příspěvku a následně informaci o jeho výši zahrnuté v ceně elektrozařízení.


Na cenovkách v prodejně a na internetu musí být vždy výše viditelného příspěvku zahrnuta v jeho celkové ceně. Zákazník je pouze informován o výši recyklačního příspěvku, který je zahrnut v konečné ceně. Jak tuto povinnost splnit v Dotykačce?

Vložením poznámky o výši recyklačního příspěvku ke konkrétnímu produktu. Do krátké poznámky napište např: "(Cena včetně recyklačního příspěvku: 2,50,- Kč s DPH)". Jakmile výrobek prodáte, bude na účtence pod výrobkem tato poznámka vytištěna. Nezapomeňte si však v nastavení tiskové úlohy Účtenky aktivovat tisk krátké poznámky.