U některých platebních terminálů, které poskytuje ČSOB, došlo ke změně chování v souvislosti s aktuální verzí softwaru. Jakmile si platební terminál stáhne a nainstaluje poslední verzi softwaru (aktualizace aplikace MBCA na verzi 41.45), nebude fungovat automatický tisk uzávěrky z minulého dne.


Týká se těchto typů platebních terminálů s připojením Wifi nebo Ethernet:

Ingenico
iCT220, iWL220
Verifone
Vx675, Vx680, Vx520


Uzávěrku je možné vytisknout na terminálu ručně prostřednictvím Ovladače platebního terminálu:

  1. Z hlavní obrazovky dotykové pokladny spusťte Ovladač platebního terminálu:

  2. Ťukněte do rozbalovacího menu pod nápisem Vyberte typ transakce, zvolte Uzávěrka a poté ťukněte na tlačítko PROVÉST TRANSAKCI.

  3. Na terminálu dojde k vytištění uzávěrky z minulého dne.Vzhledem k výše uvedené změně v chování platebního terminálu připravujeme možnost tisku automatické uzávěrky přímo prostřednictvím Dotykačky či Ovladače platebního terminálu.