Dotykačka nepočítá DPH z celkové zaokrouhlené sumy tržeb, ale z DPH u jednotlivých položek na účtu. U jednotlivých položek pak dochází po výpočtu k zaokrouhlení ceny bez DPH na 2 desetinná místa, jelikož DPH se v ČR na účtenkách uvádí právě na 2 desetinná místa. 


Dle platného zákona Dotykačka počítá DPH z koncové částky (shora), viz:

https://www.financnisprava.cz/cs/dane/novinky/2019/vypocet-dph-a-zaokrouhlovani-od-2019-10-01-10101


Pamatujte na to, že cena bez DPH + hodnota DPH = cena s DPH a opačně.Jednoduchý příklad výpočtu DPH

Cena jednoho kusu zboží podléhajícího základní sazbě daně činí 36,90,- Kč bez DPH.

 • Výpočet daně: 36,90 × 21 % = 7,749
 • Výsledek je zaokrouhlen na dvě desetinná místa: 7,75,- Kč
 • Celková cena: 36,90 + 7,75 = 44,65,- Kč
 • Po zaokrouhlení na celou korunu při platbě v hotovosti: 45,- Kč


Zaokrouhlení ve výši 0,35,- Kč, které se objeví jako nová položka účtenky, se nezahrnuje do základu daně. V rozpisu DPH je zaokrouhlení rozepisováno zvlášť.Podrobné příklady výpočtu

 • Účet obsahuje 3 položky v jednotkové ceně 35,- Kč s DPH 15 %.
 • Výpočet je založen na ceně s DPH:
  • 3 ks x 35 = 105,- Kč = celková cena s DPH
  • DPH = 105 - 91,30 = 13,70,- Kč.


Pokud bychom na účtu měli celkem 25 položek, tedy 25 x 3 ks položky po 35,- Kč, výpočet by byl následovný:

 • 105 x 25 = 2625,- Kč s DPH
 • 91,30 x 25 = 2 282,50,- Kč bez DPH
 • DPH = 342,50,- Kč


Jestliže máme 15 účtenek s těmito 25 × 3 položkami po 35,- Kč. Je nutné jednotlivé sumy účtenek sečíst:

 • s DPH = 2625 x 15 = 39 375,- Kč
 • bez DPH = 2282,50 x 15 = 34 237,5,- Kč
 • DPH = 342,50 x 15 = 5 137,5,- Kč


Chybný výklad předpokládá výpočet DPH až z celkové částky s DPH v hodnotě 39 375,- Kč (z výše uvedeného příkladu), která je zobrazena v přehledu tržeb ve Vzdálené správě. 

V takovém případě vyjde 39375 / 1,15 = 34239,13,- Kč bez DPH. DPH následně počítáme 39375 - 34239,13 = 5135,87,- Kč. Oproti správnému výpočtu v tomto případě vzniká rozdíl v DPH ve výši 1,63,- Kč.