Každá pokladna fungující online má vlastní internetové úložiště (cloud) kterému říkáme Vzdálená správa. Do tohoto úložiště jsou v reálném čase ukládány všechny pokladní operace, včetně prodejních položek.


V některých případech je vhodné, aby technik ověřil či zkontroloval položky ve Vzdálené správě. Např. ve chvíli, kdy zákazník řeší nějaký nesoulad v pokladních datech. 


Aby se nikdo nepovolaný nedostal k vašim datům ve Vzdálené správě, je úložiště chráněno a šifrováno. Proto i technici Dotykačky nemají standardně k vašemu cloudu přístup. 


Aby se tedy technik mohl připojit do vaší Vzdálené správy, je nutné vygenerovat PIN a ten technikovi sdělit. PIN pro technika vygenerujete buď přímo na pokladně nebo ve Vzdálené správě.


ObsahJak vygenerovat PIN na pokladně?

  1. Otevřete aplikaci Dotykačka a ťukněte na dlaždici CENTRUM POMOCI:

  2. Zvolte volbu Vytvořit kód pro specialistu:

  3. Bude zobrazen dialog s autorizačním kódem (PINem) společně s dalšími informacemi, jako je identifikátor cloudu Cloud ID (CID) nebo identifikátor pokladny Branch ID (BID). Autorizační kód i s oběma identifikátory sdělte technikovi. Ten se na jejich základě do vašeho cloudu připojí.
Jak vygenerovat PIN ve Vzdálené správě?

  1. Otevřete v internetovém prohlížeči stránku Vzdálené správy https://admin.dotykacka.cz a přihlaste se. V pravém horním rohu klikněte na ikonu mráčku:

  2. Nyní vyberte vlevo záložku Technická podpora a zobrazte PIN tlačítkem Generuj PIN:

  3. PIN sdělte technikovi i s identifikátorem cloudu a pokladny. Ten se na jejich základě do vašeho cloudu připojí.