Dotykačka PLATEBNÍ


TipZařízení se mi nedaří zapnout, co mám dělat?

 • Nejprve zkontrolujte, zda je baterie do zařízení vložena a zda je správně zapojena. Baterie se k zařízení připojuje prostřednictvím konektoru.
 • Pokud není baterie správně připojena, zařízení se nebude nabíjet a nebude možné ho zapnout.


TipJak Dotykačku PLATEBNÍ aktivuji?

 • Po odeslání zařízení na vaši adresu obdržíte aktivační údaje e-mailem. Aktivační údaje jsou svázané s konkrétním zařízením. Pokud aktivujete více zařízení, je nutné použít aktivační údaje pro konkrétní zařízení s odpovídajícím sériovým číslem.
 • Po úspěšné aktivaci se do zařízení automaticky stáhnou pokladní aplikace.
 • První stažení aplikací nebo aktualizaci doporučujeme provádět po připojení pokladny k Wifi síti. Stažení instalačních a aktualizačních balíčků je totiž datově náročnější. V případě omezeného mobilního datového připojení tak může dojít k vyčerpání dat.


TipPo zapnutí není zobrazen aktivační dialog

 • Jestliže se po zapnutí zařízení nezobrazil dialog pro zadání IČ obchodníka (Business ID) a PIN kódu (Activation PIN), je zařízení pravděpodobně v demo režimu. Ťukněte na ikonku menu v levém horním rohu, zvolte poslední položku Deaktivace zařízení a deaktivaci potvrďte.Nyní již bude zobrazena obrazovka aktivace a budete moci zadat aktivační údaje.


TipPo zadání aktivačních údajů zařízení vypisuje chybu

 • Aby proběhla aktivace zařízení, musí být Dotykačka PLATEBNÍ připojena k internetu. Před aktivací se tedy ujistěte, že zařízení je skutečně připojeno k internetu.

TipUživatelské rozhraní je v angličtině

 • Ťukněte na ikonku menu v levém horním rohu a zvolte synchronizaci s portálem (Synchronization with portal). Měl by se tak stáhnout jazykový balíček. Poté na hlavní obrazovce ťukněte na NASTAVENÍ (SETTINGS) a v dolní části vyberte preferovaný jazyk.
 • Pokud by předchozí postup nepomohl, zařízení nejprve restartujte, proveďte synchronizaci s portálem a poté zvolte jazyk.


TipNefunguje internet prostřednictvím SIM karty

 • Zkontrolujte, zda je datová SIM karta do zařízení správně vložena.
 • Pokud datová SIM karta není po správném vložení detekována, restartujte zařízení nebo zapněte a vypněte režim Letadlo.
 • Datovou kartu je nutné v některých případech speciálně aktivovat. Pro informaci, jak SIM kartu aktivovat, se obraťte na zákaznickou linku vašeho operátora.
    

TipTiskárna po vložení papíru netiskne

 • Pravděpodobně jste kotouček papíru vložili opačně, tedy teplocitlivou stranou dolů. Správnou stranu papíru ověříte, když po papíru přejedete nehtem. Na teplocitlivé straně by měla po přejetí zůstat čára. Tato strana pak musí být orientována tak, aby vycházela z tiskárny nad displejem.

TipProč se zařízení každých 24 hodin automaticky restartujte?

 • Jde o standardní chování. Dotykačka PLATEBNÍ se automaticky restartujte kvůli bezpečnosti a optimalizaci zařízení. Před restartem zařízení je zobrazen tento dialog:
  Ťuknutím na CANCEL restart odložíte. Po ťuknutí na OK bude zařízení restartováno ihned.


TipZákazníkovi neprochází platba kartou

 • Zkontrolujte si, zda kartu přikládáte k zařízení správným způsobem.
 • Proveďte platbu jinou kartou.


TipPlatby kartou nefungují

 • Pro fungující platby je nutné být v zařízení přihlášený do aplikace Solitea Pay (STPAY). Přihlaste se tedy do této aplikace a poté proveďte platbu.Uživatelskou příručku pro Dotykačku PLATEBNÍ najdete na této adrese:
http://manual.dotykacka.cz/sestaveni-a-spusteni-dtk-plat.html