Dotykačka od verze 1.231 nově umožňuje prostřednictvím speciálního ovladače certifikované připojení váhy. Certifikované připojení je podporováno u vah, které umožňují komunikaci protokolem Dialog06.


Po správném nastavení váhy a pokladny provede technik od dodavatele váhy (u vah od Dotykačky společnost LESAK s.r.o.) ve vaší provozovně ověření a zaplombování spojení (kabelu) mezi váhou a pokladnou. Tato služba je zpoplatněna. Přesnou cenou a podmínky Vám sdělí dodavatel váhy.


Pro certifikované připojení je nutné:

 1. Nastavit váhu na komunikaci protokolem Checkout-Dialogue#06 (ECR Type#12).
 2. Aktualizovat aplikaci Dotykačka na verzi 1.231.
  (Tato verze vychází na konci dubna a poté bude postupně distribuována na jednotlivé pokladny.)
 3. Odinstalovat stávající aplikaci Ovladač váhy.
  (Otevřete Dotykačka Marketplace, najděte Ovladač váhy a dlouze na něj ťukněte. Na následující obrazovce pak ťukněte na tlačítko ODINSTALOVAT.)
 4. Prostřednictvím Dotykačka Marketplace nainstalovat aplikaci Certifikovaný ovladač váhy.
 5. Povolit v nastavení aplikace Dotykačka Vážení na WELMEC certifikované váze.
 6. Kontaktovat dodavatele váhy a domluvit návštěvu technika, který provede zaplombování spojení mezi váhou a pokladnou.


Celý postup je krok za krokem popsán v online uživatelské příručce.


Poznámky:

 • V některých případech je nutné aktualizovat firmware pokladny. Jestliže při zapojení vypadává komunikace mezi pokladnou a váhou, kontaktujte nás prosím.
 • Vlastní certifikaci provádí u vah dodávaných Dotykačkou společnost LESAK s.r.o. Tu můžete po provedení výše uvedeného nastavení kontaktovat na tel. 775 873 570, kde vám sdělí přesnou cenu a další podrobnosti.