V nastavení aplikace Dotykačka v části Pokladní zásuvka nejdete možnost Otevřít pokladní zásuvku po výběru platební metody. Aktivací této možnosti bude otevřena pokladní zásuvka v okamžiku, kdy v platebním dialogu zvolíte platební metodu, tj. ještě před samotným provedením platby. 


Na vybranou platební metodu je tedy potřeba ťuknout, teprve poté se otevře pokladní zásuvka a zpřístupní se tlačítko pro zaplacení účtu. Do doby, než vyberte patební metodu, nebude možné účet zaplatit.