Pokud zaregistrujete na pokladně v horním panelu ikonku červeného mraku, znamená to, že nefunguje synchronizace pokladny se Vzdálenou správou. Data z pokladny nejsou odesílána na cloud a opačně.Tento stav znamená, že pokladní operace nejsou zálohovány mimo pokladnu. V případě závady na pokladně pak může dojít ke ztrátě dat. Proto je vhodné tento stav co nejdříve vyřešit.


Ve většině případů je nefungující synchronizace způsobena nefungujícím internetovým připojením. Proto zkontrolujte fungující a bezproblémové připojení k internetu (např. tak, že si v dotykové pokladně otevřete nějakou internetovou stránku).


Pokud je pokladna k internetu připojena, funguje například online fiskalizace, zkuste změnit adresy DNS serverů na pokladně. Standardně by měla pokladna používat DNS servery vašeho poskytovatele internetového připojení. Často ale tyto servery neposkytují pokladně správné informace a pokladna tak nemůže komunikovat se Vzdálenou správou.


Nejlépe fungující jsou DNS servery společnosti Google. V případě problémů se synchronizací tedy doporučujeme nastavit jako primární DNS server právě server Google s IP adresou 8.8.8.8.Jak změnit nastavení DNS serveru na pokladně?


Pokladna připojená k Wifi

 1. Otevřete nastavení systému Android a ťukněte na položku Wi-Fi v části Bezdrátové připojení a sítě. Dlouze ťukněte na jméno vaší wifi sítě, ke které je pokladna připojena.
 2. Zvolte Upravit síť a poté ťukněte na možnost Rozšířené možnosti.
 3. Schovejte klávesnici a ťuknutím na Nastavení IP adresy zvolte Statická.
 4. Doplňte IP adresu pokladny a brány. (Aktuálně přidělenou IP adresu pokladny najdete v aplikaci Dotykačka pod dlaždicí Centrum podpory.)
 5. Přesuňte se na spodní část dialogu a zde do polí Server DNS 1 a Server DNS 2 zadejte adresy:
  8.8.8.8 a 8.8.4.4
 6. Nakonec ťukněte na ULOŽIT.Pokladna připojená kabelem (ETHERNET)

 1. Otevřete nastavení systému Android a ťukněte na položku ... Další v části Bezdrátové připojení a sítě. Poté vyberte Ethernet.
 2. Opište si aktuální IP adresu pokladny, brány a masku.
 3. Zvolte položku Ethernet IP mód, poté nastavte statická IP. Bude zobrazeno nastavení sítě Ethernet.
 4. Doplňte opsanou IP adresu pokladny, masku a bránu. Dále do polí Server DNS 1 a Server DNS 2 zadejte adresy:
  8.8.8.8 a 8.8.4.4
 5. Nakonec ťukněte na PŘIPOJIT.