Aby tento typ tiskárny správně tiskl s Dotykačkou, je nutné postupovat podle následujícího návodu a změnit nastavení tiskárny:


  1. Stáhněte a nainstalujte aplikaci StarPrint pro Windows:
    https://www.starmicronics.com/Support/DriverFolder/drvr/starprnt_v1.5_setup_32bit.zip

  2. Odšroubujte kryt na spodní straně tiskárny a přepněte první přepínač DSW1 do polohy OFF.

  3. Připojte tiskárnu pomocí kabelu LAN do vlastní sítě. Stiskněte a držte tlačítko FEED a současně tiskárnu zapněte. Tiskárna by měla vytisknout informace o aktuálním nastavení (selftest). Zde by měla být také uvedena IP adresa, kterou tiskárna dostala po připojení do sítě. Přidělenou IP adresu zjistíte případně také v konfiguraci DHCP serveru po přihlášení na váš Wifi router. IP adresu tiskárny si poznamenejte.
  4. Spusťte program StarPrint, vyberte typ tiskárny TSP654 (1) a poté emulaci ESC/POS Mode (2). Pokračujte tlačítkem Další.

  5. Vyberte typ připojení ETHERNET (3), do pole (4) zadejte IP adresu tiskárny a klikněte na tlačítko Hotovo.

  6. Zobrazí se aktuální nastavení tiskárny. Zde volbu Počáteční časování blokového tisku (spouštěč) nastavte na hodnotu Detekuje konec Page (Všechna rozhraní). Pro nastavení stačí ťuknout na šipku (5) a vybrat správnou hodnotu. Nakonec nastavení uložte (6).