Správná IP adresa pokladny je nutná pro fungující komunikaci s platebním terminálem. Při instalaci platebního terminálu totiž technik zdává do platebního terminálu IP adresu pokladny. Na základě této adresy pak platební terminál s pokladnou komunikuje.


Standardně je však pokladna nastavena tak, že využívá tzv. DHCP server v síti zákazníka a dostává dynamicky přidělenou IP adresu z Wifi routeru v síti zákazníka. Tato adresa se tak po restartu pokladny či routeru může změnit. Pokud pokladna dostane jinou adresu, než je nastavena na platebním terminálu, obě zařízení spolu nemohou komunikovat. Proto je nutné zajistit správnou konfigurací Wifi routeru v síti zákazníka, aby pokladna měla neměnnou (pevnou) IP adresu, shodnou s nastavením platebního terminálu.


Jak zjistit IP adresu pokladny?

  1. Na hlavní obrazovce pokladnu ťukněte na dlaždici CENTRUM POMOCI:

  2. V poli Nastavení Wi-Fi uvidíte v závorce IP adresu pokladny:


Stejnou IP adresu musí mít nastavenou také platební terminál. Jak zjistit IP adresu pokladny nastavenou v platebním terminálu zjistíte v tomto článku.