Platební terminál využívá pro komunikaci s pokladnou interní síť zákazníka. Proto je nutné, pro fungující komunikaci mezi pokladnou a platebním terminálem, mít správně nastavenou síť, a především zajistit, aby pokladna a platební terminál měly přiřazenou pevnou IP adresu.


IP adresa je, zjednodušeně řečeno, jednoznačný síťový identifikátor zařízení v síti, na kterém dané zařízení komunikuje. IP adresu ve většině případů náhodně přiděluje Wifi router v síti zákazníka. Proto je nutné Wifi router nastavit tak, aby pokladně a platebnímu terminálu nepřiřazoval IP adresu náhodnou, ale pevnou. Náhodná IP adresa se totiž může po restartu zařízení či routeru změnit, pevná nikoliv.


Na platebním terminálu jsou z bezpečnostních důvodů nastaveny IP adresy dvě:

  1. Vlastní IP adresa platebního terminálu, kterou technici banky při instalaci nastavují rovnou na statickou (pevnou).

  2. IP adresa pokladny - Taktéž pevná adresa, pouze s touto IP adresou bude platební terminál komunikovat.


Pokladna je z výroby standardně nastavena na získání dynamické (náhodné) IP adresy, kterou ji automaticky přiřadí Wifi router (DHCP server) v síti zákazníka. Může se stát, že obdrží jinou IP adresu, než je nastavena na platebním terminálu (viz odrážka 2 výše). Pak komunikace mezi pokladnou a platebním terminálem samozřejmě nebude fungovat.


Proto je potřeba zjistit IP adresu platebního terminálu, a zkontrolovat zda shodnou IP adresu má i pokladna. V případě, že stejnou IP adresu mít nebude, je nutné upravit nastavení Wifi routeru. Toto nastavení zajistí zpravidla poskytovatel internetového připojení zákazníka nebo jeho správce sítě. Jakmile bude mít pokladna stejnou IP adresu, jako je nastavená v platebním terminálu, budou obě zařízení komunikovat.