Na některých pokladnách se může objevit požadavek na instalaci aktualizace aplikace Dotykačka Marketplace. Dotykačka Marketplace zajišťuje automatické aktualizace všech ostatních pokladních aplikací Dotykačka. Tato instalace je tedy nutná z důvodu pozdějších automatických aktualizací ostatních aplikací v Dotykové pokladně. Instalaci doporučujeme provést, právě proto, abyste měli jistotu, že vždy budete používat aktuální verze pokladních aplikací.


  1. Pokud se na pokladně objevil požadavek na aktualizaci, ťukněte na tlačítko OK.

  2. Otevře se aplikace Dotykačka Marketplace s požadavkem na povolení instalace z neznámých zdrojů. Zde ťukněte na tlačítko Povolit.


  3. V zobrazeném dialogu ťukněte na OK.


  4. Automaticky se přesunete do nastavení systému Android, zde aktivujte přepínač v části Neznámé zdroje.


  5. Zobrazené upozornění potvrďte kliknutím na OK.

    Poznámka: Standardně jsou v systému Android povoleny instalace aplikací jen z ochodu Google Play. Povolením instalací z neznámých zdrojů umožníte aktualizaci pokladních aplikací Dotykačka právě prostřednictvím Dotykačka Marketplace. Vaše pokladna nebude nijak ohrožena. Naopak si zajistíte aktuálnost všech pokladních aplikací.


  6. Nyní dojde k vlastní instalaci aktualizace Dotykačka Marketplace (A). Počkejte, až zmizí ukazatel aktualizací (B), tím je aktualizace dokončena, a můžete opět pokladnu standardně používat.