Bezvadná komunikace mezi platebním terminálem a pokladnou je závislá především na stabilním síťovém připojení a také na neměnících se IP adresách obou zařízení. V některých případech je tak vhodnější provozovat platební terminál bez připojení k pokladně a částku na terminálu vždy zadat ručně. Není to sice pohodlné, ale vyhneme se tak problémům s platbami kartou při nefungujícím připojení nebo při změně konfigurace síťových prvků (routerů), které zajišťují pokrytí provozovny.


Je totiž velmi časté, že po restartu routeru, pokladny nebo terminálu, zařízení získají jinou IP adresu a již spolu nekomunikují. Pro přerušení komunikaci mezi terminálem a pokladnou stačí na pokladně odinstalovat Ovladač platebního terminálu podle postupu níže. Odinstalace pomůže také odstranit chybové zprávy související s nenastaveným či chybně nastaveným ovladačem platebního terminálu.


  1. Z hlavní obrazovky pokladny spusťte aplikaci Dotykačka Marketplace:

  2. V seznamu aplikací dlouze ťukněte na Ovladač platebního terminálu:

  3. Nyní ťukněte na tlačítko ODINSTALOVAT a poté potvrďte odinstalaci ťuknutím na OK:Nyní můžete platební terminál používat samostatně. Jestliže však budete chtít později znovu terminál k dotykové pokladně připojit, je nutné Ovladač platebního terminálu znovu nainstalovat a nakonfigurovat. Vše je popsáno v online manuálu v této kapitole.


Poznámka:

Podle typu terminálu může být nutné kontaktovat technickou podporu banky (poskytovatele terminálu), aby terminál nastavila na samostaný provoz.