V případě situace, kdy platební terminál nekomunikuje s dotykovou pokladnou je potřeba zjistit síťovou konfiguraci platebního terminálu (IP adresu) a tu sdělit technikům. Níže najdete postup, jak vytisknout síťovou konfiguraci platebních terminálů Ingenico.


  1. Na platebním terminálu stiskněte tlačítko F vlevo dole.

  2. Z menu zobrazeného na displeji vyberte stisknutím tlačítka 2 volbu 2 - M+ Maint EMV:

  3. Nyní zvolte stisknutím 1 volbu 1-Config:

  4. Dále zvolte stisknutím 2 možnost 2-Cash & Network:

  5. Platební terminál vytiskne či zobrazí na displeji (dle typu) síťovou konfiguraci. IP adresa terminálu je uvedena vedle Addr: Na obrázku níže je IP adresa terminálu 192.168.0.143. Na posledním řádku pod nápsiem Cash config: je pak uvedena IP adresa pokladny. Na obrázku níže je na místě IP adresy pokladny uvedeno NONE.