Jestliže měníte IČO, přenecháváte pokladnu jinému provozovateli či ji od někoho přebíráte, najdete v tomto článku informace, jak to provést a co poté v pokladně nastavit.


Co udělat pro převod pokladny na jiné IČO?

  1. Nejprve je nutné zažádat o převod licence, která je vázána k původnímu IČu na IČO nové. To provedete posláním e-mailové zprávy na fakturace(zavináč)dotykacka.cz. Ve zprávě uveďte současné a nové IČO.

  2. Na základě této zprávy Vám pošleme k podepsání všeobecné obchodní podmínky. Převodem IČa totiž vzniká nový obchodní vztah. Zaslané všeobecné obchodní podmínky v příloze e-mailu si vytiskněte, podepište a pošlete poštou na adresu Dotykačky. Případně je stačí i s podpisem naskenovat (např. do PDF) a poslat zpět jako odpověď elektronicky.

  3. Jakmile obdržíme podepsané obchodní podmínky, zahájíme proces převodu IČa. Převod IČa trvá zpravidla 2 - 3 pracovní dny Po jeho dokončení obdržíte informace, že licence byla převedena na nové IČo.Co je nutné nastavit na pokladně pro provedeném převodu?

Pamatujte na to, že pokladna obsahuje původní nastavení. Proto je nutné, jakmile obdržíte informaci, že převod IČa byl dokončen, v pokladně správně nastavit následující záležitosti:

  1. Režim EET
    Je nutné provést nové nastavení EET a do pokladny také naimportovat správný certifikát vystavený na nové IČo.

  2. Vlastnosti tisku
    Na účtenkách se tisknou původní informace. Změňte tedy nastavení tisku, aby reflektovalo informace o nové společnosti.


Vše ostatní zůstává beze změny. V pokladně zůstávají původní produkty i kategorie. Taktéž se nemění přihlašovací údaje do Vzdálené správy. Jakmile upravíte výše uvedená nastavení, můžete pokladnu používat. Vždy ale ověřte, např. testovací účtenkou, že pokladna správně fiskalizuje s novým IČem.


Pokud potřebujete začít po převodu IČa s čistou pokladnou, kontaktujte prosím technickou podporu, která Vám pomůže s nastavením. Technickou podporu kontaktujte i v případě, že potřebujete vygenerovat nové přihlašovací údaje do Vzdálené správy, třeba proto, aby předchozí majitel již neměl k původním datům přístup.