Jestliže používáte mobilní Bluetooth tiskárnu OCPP-M06 společně s Dotykačkou a tiskárna netiskne české znaky, je nutné změnit nastavení tiskárny. Tiskárna podporuje dva režimy tisku - Chinese mode pro tisk bez diakritiky a ASCII mode pro tisk znaků s diakritikou a podporu češtiny.Jak změnit nastavení tiskárny?

  1. Vypněte tiskárnu pomocí tlačítka POWER.
  2. Tiskárnu opět zapněte tlačítkem POWER spolu se současným držením tlačítka FEED tak dlouho, dokud se barva led dioda POWER nezmění z FIALOVÉ na MODROU. Následně obě tlačítka pusťte. Tiskárna změní nastavení tisku a vytiskne aktuální konfiguraci.

  3. Tlačítkem FEED mírně vysuňte papír a zkontrolujte nastavení:
    • ASCII mode - tisk s diakritikou (doporučené nastavení)
    • Chinese mode - tisk bez diakritiky

  4. Pro změnu nastavení proveďte kroky 1–3 znovu. Tímto postupem vždy dojde k přepnutí režimu tisku a vytištění aktuální konfigurace.