Od další verze Dotykačky 1.213 bude možné neevidovat tržby, které byly placené platební kartou či elektronickou stravenkou. Standardně bude v Dotykačce dále platba kartou evidována, tj. odesílána na server Finanční správy, Finanční správa ji však nezahrne do evidovaných plateb v rámci EET. 


Doporučuje ponechat platby kartou evidované, jelikož si tak zajistíte konzistentní údaje na Finanční správě a budete moci si veškeré platby v pokladně zkontrolovat a porovnat s údaji v daňovém portálu.


Pokud platby kartou evidovat nechcete, bude nutné v Dotykačce evidenci plateb kartou zakázat. Přesný postup deaktivace doplníme později.


Dotykačka 1.213 přinese také volbu nezobrazovat DIČ na účtence.