Uvolnění nové verze Dotykačky 1.212 je na spadnutí. Tato verze bude postupně distribuována na jednotlivé pokladny v příštím týdnu. Nejdůležitější novinkou jsou kompletně přepracované možnosti tisku. Přidání a nastavení tiskáren je nyní mnohem jednodušší, jelikož je celé nastavení ve formě průvodce. Ten se skládá z následujících kroků:


 1. Přidání tiskárny na základě způsobu připojení (USB / LAN - Wifi / Bluetooth)
  Dotykačka sama vyhledá dostupné tiskárny dle vybraného způsobu připojení. Není již nutné, aby LAN tiskárny měly přidělenou pevnou IP adresu. Jakmile LAN tiskárnu přidáte, Dotykačka ji najde i po změně IP adresy přidělené z DHCP serveru.

 2. Nastavení tiskárny
  Ťuknutím na přidanou tiskárnu otevřete její nastavení. Pokud však Dotykačka tiskárnu zná, automaticky nastaví dle typu tiskárny správné vlastnosti.

 3. Přidání tiskové úlohy
  Co má tiskárna tisknout říkáte právě tiskovou úlohou. Tiskové úlohy jsou k dispozici tyto:
  • Tisk účtenek
  • Tisk objednávek
  • Tisk uzávěrek a reportů
  • Tisk faktur


Nová podoba tisku přináší tyto novinky:

 • Automatické nastavení známých tiskáren
 • Vyhledávání síťových tiskáren
 • Tisk faktur na standardní termotiskárně
 • Malé písmo pro šetření papírem


Podrobné informace o nových možnostech tisku naleznete v uživatelské příručce.