1. Otevřete Nastavení aplikace Dotykačka a ťukněte na položku Tisk.
  2. V nastavení tisku ťukněte na odpovídající tiskárnu, otevřou se její vlastnosti.
  3. Do pole Kódová stránka zadejte 6 a nastavení ťuknutím na tlačítko uložte: