Pokud nedochází k automatické aktualizaci pokladních aplikací, proveďte smazání dat aplikace Dotykačka Marketplace v systému Android podle tohoto postupu:


 1. Stáhněte pomocí gesta horní systémovou lištu a ťukněte na ikonku ozubeného kolečka pro přístup do nastavení systému Android.

 2. Vyberte položku Aplikace pro zobrazení seznamu nainstalovaných aplikací.

 3. Ze seznamu zvolte aplikaci Dotykačka Marketplace a ťukněte na ni.

 4. Ověřte, že se nacházíte skutečně na kartě aplikace Dotykačka Marketplace (!) a poté ťukněte na tlačítko Vymazat data.

  Upozornení 

  Upozornění

  Dávejte pozor, ať nesmažete data aplikace Dotykačka, jelikož by došlo k vymazání veškerých dat z pokladny!


 5. Nyní se Dotykačka Marketplace vrátí do výchozího nastavení a měly by začít fungovat automatické aktualizace i všech ostatních aplikací Dotykačka.