Jaká mohou být příčiny?

 1. USB tiskárna je připojena přes jiný OTG kabel namísto původně dodaného Y kabelu
 2. USB tiskárna není zapojena do elektrické sítě
 3. 8" Pokladna má připojenou tiskárnu pomocí správného kabelu, sama však není zapojena do elektrické sítě
 4. V 8" pokladně je aktivní funkce Vypnout OTG ACA
 5. Systémová funkce Androidu Pohotovostní inteligentní řízení spotřeby je aktivní.


Jak se to projevuje?

Problém se projevuje ztrátou komunikace mezi tabletem a tiskárnou, tzn. není možný tisk.


Jaká jsou řešení?

1. Připojit USB tiskárnu k pokladně správným kabelem


USB tiskárna musí být k sotykové pokladně zapojena pomocí speciálního Y kabelu, který naleznete v balení pokladny. V případě, že použijete OTG kabel dodávaný k tiskárně, tiskárna nebude tisknout!2. Připojit tiskárnu do elektrické sítě


Připojte vypnutou USB tiskárnu k pokladně a poté do elektrické sítě. Vypínačem na levé straně pak tiskárnu zapněte.3. Zkontrolovat správné zapojení Y kabelu a napájení


USB tiskárna musí být zapojena svým kabelem do samice USB kabelu dodávaného k pokladně, který má u konce z jedné strany tvar písmene Y. Samotný Y kabel pak musí být připojený koncovkou samec MICRO USB do pokladny a koncovkou samec USB do nabíječky. Nelze provozovat pokladnu v režimu na baterii a současně mít připojenou USB tiskárnu. Obě periferie musí být v elektrické síti.
4. Deaktivovat v nastavení systému pokladny funkci Vypnout OTG ACA


 Aby bylo možné používat USB tiskárnu připojenou Y kabelem, je nutné v dotykové pokladně v nastavení systému Android deaktivovat funkci Vypnout OTG ACA. Postup pro vypnutí naleznete v uživatelské příručce.5. Vypnout v nastavení systému řízení spotřeby


V případě, že už došlo ke ztrátě spojení mezi tabletem a tiskárnou, je u USB tiskárny nutné odpojení / připojení kabelu, případně vypnutí a zapnutí zařízení. Pro vyřešení tohoto chování deaktivujte Pohotovostní inteligentní řízení spotřeby. Tato funkce není při používání pokladny důležitá.

 1. Prstem přejeďte od horního okraje obrazovky směrem dolů, čímž stáhnete systémovou lištu Androidu. Ťuknutím na ní se zobrazí ikonka pro přístup do systémového nastavení (1). Ťukněte na ní.

  sE-sc_hvgEkjL44ib6a8lyqooOiQFowg-w.png

 2. V nastavení systému zvolte Baterie(2).

  MjK8YRISvpshq4h_5f7pq0BE7WvWIVnvng.png

 3. Vypněte funkci Pohotovostní inteligentní řízení spotřebyťuknutím na vypínač (3). Funkce bude vypnutá, až bude vypínač šedivý a přepnutý do polohy vlevo (4).

  r0mkP0yngV9LBHz_CnCibILQFyxAYuBO_A.png

  YcJasnl540c-lhI4fprAr1NluNrrg2n3Qw.png

Od této chvíle již nebude docházet k odpojování tiskárny. Režim řízení spotřeby je vypnutý.
poznamka

Poznámka
Další informace naleznete v uživatelské příručce k USB tiskárně.