Pokud zapnete 8" pokladnu tak, že současně omylem podržíte tlačítko pro zapnutí POWER a tlačítko hlasitosti VOLUME UP či VOLUME DOWN, naběhne tablet do servisního režimu. To se může stát, jelikož mezi oběma tlačítky je malá mezera. Pokud tedy na obrazovce vidíte tento text:


Pomocí tlačítka pro zvyšování hlasitosti VOLUME UP vyberte volbu Normal Boot a poté stiskněte tlačítko pro snížení hlasitosti VOLUME DOWN. Tablet bude restartován a přejde do normálního režimu.


Alternativním způsobem, i pro případ, kdy je zobrazen jiný text či čínské znaky nebo zvolíte místo Normal Boot jiný režim, je podržet tlačítko pro zapnutí POWER cca. 1 minutu. Tím dojde k vypnutí tabletu. Jakmile se tablet vypne, po několika sekundách ho opět pomocí tohoto tlačítka zapněte, tentokrát již naběhne do normálního režimu.


Obecně platí, že pokud tablet nenajede do standardního prostředí, postačí vždy stisknutím a podržením tlačítka POWER tablet vypnout a poté opět zapnout.


Pokud na výše uvedené obrazovce (obrázku) přejdete do režimu obnovy (Recovery Mode), uvidíte tuto obrazovku:


Zde postačí pomocí kláves pro hlasitost zvolit reboot system now, případně power down. V prvním případě dojde k restartování tabletu a poté naběhne do normálního režimu. V druhém případě se tablet vypne. Poté ho znovu zapněte a opět již naběhne do normálního režimu.Upozornení

Upozornění

Při zapnutí tabletu si dávejte pozor, ať současně nemačkáte i sousedící tlačítko pro úpravu hlasitosti. Potom totiž tablet přejde do servisního režimu.