Poznámka: tento návod platí jen pro typ tiskárny označený na obrázku níže, bez nápisu Dotykačka a se šedým štítkem v oblasti tlačítek. Pro postup, jak změnit velikost písma u tiskárny s logem Dotykačka a zeleným štítkem, se obraťte na technickou podporu.


Postup pro změnu velikosti písma

  1. Změna velikosti písma může být provedena bez zásahu přes PC. Stačí tiskárnu vypnout a zapnout. Při zapínání nepřetržitě držte tlačítko POWER a dobře poslouchejte.

  2. První pípnutí je zapnutí tiskárny. Následuje druhé, delší, pípnutí, které nemá vliv na nastavení. Stále držte tlačítko POWER, než se ozve dvoj-pípnutí, které znamená maximální (normální) velikost písma. V tuto chvíli pusťte tlačítko POWER a budete mít nastavenou výchozí (největší) velikost písma.

  3. Když budete tlačítko POWER držet déle, dojde ke zmenšování písma, a to celkem ve 3 velikostech. Po změně konfigurace se tiskárna vypne a je nutné ji znovu, již klasicky krátkým podržením tlačítka, zapnout.