Jaká je příčina?

Zákaznický displej dostal od DHCP serveru v síti jinou IP adresu, než je uvedena v nastavení zákaznického displeje v Dotykačce.


Kdy k tomu dochází?

Problémy s nezobrazování dat na zákaznickém displeji mohou být způsobeny tím, že DHCP server ve vaší síti přidělil pro zákaznický displej jinou IP adresu, než je nastavená v pokladně. Jelikož se změnila (nebo mění) IP adresa zákaznického displeje, nedokáže s ním dotyková pokladna komunikovat. Nejedná se tedy o problém v nastavení Dotykačky, ale zpravidla v síti zákazníka.


Standardně je totiž IP adresa jednotlivým zařízením v síti přidělována dynamicky z DHCP serveru a může se tedy po vypnutí a zapnutí zařízení měnit. DHCP server je dnes součástí všech routerů, pomocí kterých vytváříte např. bezdrátovou síť.


Jak se to projevuje?

Na zákaznické displeji se zpravidla po opětovném zapnutí nezobrazují data z dotykové pokladny.


Jaké je řešení?

Pokud přestal zákaznický displej zobrazovat informace z pokladny, proveďte prosím kontrolu nastavení zákaznického displeje podle tohoto postupu v uživatelské příručce. Je nutné zjistit, jakou aktuální IP adresu displej používá. Přidělenou IP adresu najdete v zákaznickém displeji v přehledu sítí (v nastavení systému Android) po ťuknutí na ikonku tří teček vpravo nahoře a zvolením volby Rozšířené nastavení.IP adresu zákaznického displeje pak vložte do nastavení Dotykačky. Dávejte si prosím pozor, ať při zadávání nenapíšete IP adresu s mezerou na začátku nebo na konci. Pokladna Dotykačka a zákaznický displej musí být v jedné síti.


Pevná IP adresa

Pro správné fungování je nutné nastavit ve vašem routeru pro zákaznický displej pevnou IP adresu. Pevnou IP adresu můžete také nastavit přímo v zákaznickém displeji ťuknutím a podržením prstu na připojené síti, zvolením Upravit síť, rozbalením možnosti Rozšířené možnosti a vybráním volby Statická místo standardní DHCP
Po úspěšném nastavení pevných IP adres je potřeba pokladnu i zákaznický displej restartovat (vypnout a opět zapnout). Po restartu ověřte, zda zákaznickému displeji zůstala přidělena nastavená IP adresa.